Ст 7 Зу Про Громадські Об’єднання Засновники Громадського Об’єднання 4572-vi Від 22 032012 Закон України Про Громадські Об’єднання Стаття 7 Коментар Законодавство України 2019 Рік

Така справа передається відповідному органу протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви. Після закінчення дворічного строку органи, які здійснювали реєстрацію громадських організацій та спілок до ведення в дію цього Закону, забезпечують пересилання реєстраційних справ громадських організацій та спілок до уповноважених органів з питань реєстрації за місцезнаходженням громадських організацій та спілок. Громадські об’єднання зі статусом юридичної особи мають право на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів відповідно до закону.

громадське об'єднання кількість засновників

Для перевірки необхідно зайти в розділ «результат надання адміністративних послуг та ввести код, який міститься в правому верхньому куті опису документів, який видається реєстратором одразу після прийняття документів для реєстрації). Громадське об’єднання може діяти на всій території України незалежно від того, чи отримало воно статус всеукраїнського. Фактично, нині такий статус є лише «декоративним» додатком до назви об’єднання.

Що Потрібно Для Реєстрації Благодійної Організації?

Також визначено, що громадське об’єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи єнепідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Тому члени ГО не мають права на частку його майна, а доходи чи активи ГО не можуть розподілятись між ними. При цьому, ГО – юридична особа може бути учасником цивільно-правових https://arbyzunka.mk.ua/ відносин, набувати майнові і немайнові права, здійснювати підприємницьку діяльність (якщо це передбачено статутом), створювати товариства, підприємства, для досягнення мети ГО, засновувати засоби масової інформації. Право власності громадського об’єднання зі статусом юридичної особи реалізовує його вищий орган управління в порядку, передбаченому законом та статутом громадського об’єднання.

В іншому випадку Громадській організації буде в подальшому відмовлено у включенні до реєстру неприбуткових установ та організацій. Ненадання статусу неприбутковості потягне за собою обов’язок сплачувати податок на прибуток підприємств на загальних підставах. Вказаний перелік документів є вичерпним, будь-яких інших документів для створення Громадської організації на реєстрацію подавати не потрібно.

Свіжі Дописи

Громадянин України може перебувати одночасно лише в одній політичній партії. До Вашої уваги пропонуємо послугу – Реєстрація Громадської організації у Львові та Львівській області. Під результатом надання адміністративних послуг розумієтьсявиписка та копія статуту. (пронумерований, прошитий та підписаний засновниками).

Відомості про особу (осіб), уповноважену представляти громадське об’єднання (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), контактний номер телефону та інші засоби зв’язку). Перший етап – це підготовка усіх необхідних документів (їх перелік ви зможете знайти на нашому сайті) для подання в районне управління юстиції. На перший погляд, все виглядає досить просто, проте підготувати правильно статутні документи це досить трудомісткий процес, який вимагає знань останніх змін в законодавстві, а також практичного досвіду.

Загальні вимоги до засновників громадського об’єднання передбачені статтею 7 Закону України «Про громадські об’єднання» (далі – Закон). Насамперед зазначимо, громадське об’єднання – це добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. Варто знати, що громадське об’єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка. Тож, громадська організація – це громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи, а громадська спілка – це громадське об’єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи. Рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій, -для громадського об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи. 8) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій, – для громадського об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.

Порядок створення та особливості діяльності громадських об’єднань викладені в окремому Законі України “Про громадські об’єднання”. Найменування викладається українською мовою. Разом із такою назвою, можна також дати і іноземною мовою.

Благодійна організація-це юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених Законом, як основну мету її діяльності. В свою чергу благодійна діяльність – це добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара. Невідповідність відомостей, вказаних у реєстраційній картці на проведення державної реєстрації громадського об’єднання як юридичної особи, відомостям, зазначеним у документах, що подані для проведення реєстрації громадського об’єднання. На установчих зборах учасники приймають рішення про утворення громад­ської організації без статусу юридичної особи, визначають найменування, вирі­шують, чи діятимуть вони на основі статуту чи без нього та чи матиме громадська організації органи управління.

Положення про відокремлений підрозділ громадського об’єднання не може суперечити законам та статуту громадського об’єднання. У разі утворення громадського об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, рішення, передбачені пунктами 5 та 6 частини другої цієї статті, приймаються, якщо наявність статуту та/або утворення (обрання) органів управління передбачено рішенням про утворення такого об’єднання. Статут громадського об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи (у разі, якщо наявність статуту такого об’єднання передбачена рішенням про його утворення), може не містити положень, передбачених пунктами 5-8 (стаття eleven Закону України “Про громадські об`єднання”). Засновником громадської спілки не може бути юридична особа приватного права, якщо засновник (власник істотної участі) цієї юридичної особи внесений до переліку осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції. Громадське об’єднання із статусом юридичної особи може мати власну символіку (емблему, прапор), яка підлягає реєстрації відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”. Засновником громадської спілки не може бути юридична особа приватного права, якщо засновник (власник істотної участі) цієї юридичної особи внесений до переліку осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції.